Jon Dahl Tomasson – Danish National Team

It is very nice to see that many teams from different countries participate in the Rotterdam Football Cup. If I only look at the U15 tournament, where 24 teams from 14 different countries participate, then we can call this unique. Besides the enormous diversity in teams, the tournament is a nice experience for all players. However, the question always remains wether the big ‘names’ will be able to fulfill everyone’s expectations?

Perhaps the most important factor for participating in the Rotterdam Football Cup is playing against teams from different counties and also getting to know the different playing styles. Just take the difference between the Danish and English teams. In general, English teams are hysically stronger than Danish teams, which of course can be a learning point for both teams. How do both teams deal with this difference?

Another important factor for participating in a tournament like the Rotterdam Football Cup is playing in a different environment. Take as example the U11 edition of the Rotterdam Football Cup where players aged 10 and 11 years old are removed from their familiar environment to play matches on ‘foreign soil’. This is not only very new for these young players, but also very instructive. From this experience they can benefit in their entire further career.

In addition to the above two factors, winning, but above all, fun is a priority. I’m looking forward to the upcoming editions of the Rotterdam Football Cup, are you?

Jon Dahl Tomasson
2018

Het is enorm mooi om te zien dat er bij de Rotterdam Football Cup veel ploegen uit verschillende landen deelnemen. Als ik alleen al kijk naar het onder 15 toernooi, waarbij 24 ploegen uit 14 verschillende landen deelnemen, dan is dit uniek te noemen.

Naast de enorme diversiteit in ploegen is het toernooi voor alle spelers een leuke ervaring om deel te nemen. Er zal ook altijd een verschil zijn in de deelnemende ploegen waarbij de grote vraag blijft; kunnen de ‘grote’ ploegen de verwachtingen waarmaken?

Misschien wel de belangrijkste factor voor het deelnemen aan de Rotterdam Football Cup is het spelen tegen teams uit verschillende landen en dus ook de verschillende speelstijlen. Neem nu alleen al het verschil tussen de Deense en Engelse ploegen. Over het algemeen zijn de Engelse ploegen een stuk fysieker dan de Deense ploegen, wat natuurlijk voor beide ploegen een leerdoel kan zijn. Hoe gaan beide ploegen om met dit verschil?

Een andere belangrijke factor voor het deelnemen aan een toernooi als de Rotterdam Football Cup, is het spelen in een andere omgeving. Neem als voorbeeld de U11 editie van de Rotterdam Football Cup waarbij spelers van 10 en 11 jaar oud uit hun vertrouwde omgeving gehaald worden om op ‘vreemde bodem’ wedstrijden te spelen. Dit is niet alleen erg nieuw voor deze jonge spelers, maar ook erg leerzaam. Van deze ervaring kunnen ze in hun gehele verdere carrière nog profiteren.

Naast de 2 bovengenoemde factoren staan natuurlijk winnen, maar vooral ook plezier voorop. Ik heb veel zin in de komende edities van de Rotterdam Football Cup, jullie ook?

Jon Dahl Tomasson
2018